Discriminatie op de arbeidsmarkt neemt vanzelf af…

Discriminatie op de arbeidsmarkt neemt vanzelf af…

Een paar weken geleden hoorde ik op de radio dat een aantal uitzendbureaus bij de werving van personeel discrimineren op basis van afkomst. Dat bleek uit een onderzoek van Radar. Vervolgens besloten de betreffende bureaus om hun personeel te gaan scholen hoe om te gaan met dit soort verzoeken vanuit hun opdrachtgevers.

Wie bepaalt dit?
Ik moest hartelijk lachen….want hoe voorkom je dit? Ga je deze opdrachtgevers niet meer helpen? Of stel je gewoon mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst voor terwijl de opdrachtgever dit niet wilt en ze dus afwijst en een volgende keer een ander bureau belt.

Ik blijf erbij de opdrachtgever bepaalt welke mensen zij uiteindelijk aannemen. En als de opdrachtgever toch discrimineert om welke reden dan ook, dan heb je als bureau altijd de keuze. Je kunt de opdracht weigeren of je houdt rekening met deze wensen in je selectie.

Kies je voor het eerste, dan mis je mogelijk een stuk omzet en zal een andere partij de opdracht wel gaan doen.

Discrimineren wij…
Nee, ik verafschuw discriminatie. In mijn werk bij WorkingED – (Inter)national Recruitment maak ik geen onderscheid op basis van geslacht, leeftijd, geaardheid of ras.

Maar ook wij zijn niet roomser dan de paus en krijgen ook regelmatig vanuit onze Europese opdrachtgevers specifieke eisen wat het ideale profiel van de kandidaat betreft. Houden wij rekening met deze eisen?

Ja!

Betekent dit dat wij bijvoorbeeld ouderen of buitenlanders niet helpen aan een baan?

Nee!

Anti Discriminatie Voorziening Limburg.
Toch kregen wij ook onlangs van doen met een klacht op dit vlak.  Wij werden aangeschreven door Anti Discriminatie Voorziening Limburg.

Wij waren op zoek voor een werkgever in Zuid Limburg op zoek naar een “Junior Marketing Coördinator”.

Deze vacature hadden wij onder andere via Facebook bekend gemaakt.  In de vacaturetekst stond de volgende zin: ‘Ben je een starter of heb je een eerste werkervaring…’

Zij attendeerden ons op de Wet gelijke Behandeling Leeftijd (WGBL). Deze wet verbiedt het maken van leeftijdsonderscheid op het hele terrein van de arbeid, tenzij dit onderscheid goed door ons wordt gemotiveerd. Tuurlijk zochten wij een jonger iemand, dat had alles te maken met het ‘lage’ salaris welke geboden werd en het gestelde profiel.

Onderscheid op grond van leeftijd is dus verboden, maar het vreemde is dat onder omstandigheden dit gerechtvaardigd kan zijn. Ingevolge artikel 7, eerste lid, onderdeel a, WGBL geldt het verbod van onderscheid niet indien het onderscheid gebaseerd is op werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid ter bevordering van de arbeidsparticipatie van bepaalde leeftijdscategorieën voor zover dit beleid is vastgesteld bij of krachtens de wet. Wat betekent dit in de praktijk, als wij hadden geschreven: “In het kader van de Jeugdwerkloosheid zoeken wij een Junior Marketing Coördinator”, dan was dit wel mogelijk geweest.

De vraag die ik me stel is of wij kandidaten die 10 – 20  jaar ervaring hebben en waarschijnlijk qua salaris een stuk meer verdienen dan het geboden salaris van onze opdrachtgever moeten laten solliciteren op een functie waar ze bij voorbaat niet voor in aanmerking komen. Dan houden wij toch mensen voor de gek en frustreren hen met solliciteren om ze vervolgens doodleuk weer af te wijzen….dit noem ik werkverschaffing en neem je mensen niet serieus.

Jullie snappen natuurlijk dat wij de discussie niet wonnen en wij de advertentietekst noodgedwongen hebben aangepast.

Ondertussen is de arbeidsmarkt enorm aan het aantrekken. Dit zal het probleem van discrimineren op elk gebied mijns inziens gaan verminderen.

Het aanbod van actief werkzoekenden is drastisch afgenomen in een paar maanden tijd. De werkgelegenheid groeit alsmaar door. En een werknemer heeft de keuze uit diverse banen.

Werkgevers zullen dus vanzelf minder kritisch worden en dus minder discrimineren op basis van de welbekende kenmerken.

Is dit een goede ontwikkeling?

Ja, dat vind ik wel. Je kunt niemands kwaliteiten beoordelen op basis van leeftijd, geslacht of afkomst. Uiteraard zijn er reële redenen te bedenken waarom iemand beter past dan een ander in een bepaalde functie. Denk aan taalbeheersing, fysieke gesteldheid maar ook flexibiliteit of senioriteit kan een rol spelen.

Maar laten we iedereen gelijk behandelen en gelijke kansen bieden!

WorkingED – (Inter)national Recruitment

 

Erik Dols
Managing Consultant – Owner