onze gedragscode

Het is belangrijk dat de relatie tussen opdrachtgever en WorkingED duidelijk is. Daarom werken wij op basis van de volgende gedragscode, zodat u precies weet wat u van ons kunt verwachten:

  • het is de visie van WorkingED dat betrouwbaarheid, service, kwaliteit en betrokkenheid de enige wijze is om continuïteit in de relatie met haar klanten te behouden.
  • wij beschouwen alle informatie met betrekking tot onze opdrachtgever en kandidaten als strikt vertrouwelijk.
  • wij aanvaarden uitsluitend opdrachten waarvan wij menen dat wij in staat zijn deze uit te kunnen voeren. Indien er twijfels zijn of een opdracht uitvoerbaar is, dan maken wij vooraf speciale afspraken.
  • wij verplichten ons, indien een kandidaat binnen zes maanden na indiensttreding het dienstverband opzegt, nieuwe kandidaten met de juiste kwalificaties aan te bieden, volgens de in de offerte vermelde garantievoorwaarden.
  • wij vinden dat een opdrachtgever de totale fee pas moet betalen als een door ons geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst ondertekent.
  • wij nemen geen initiatief om werknemers van opdrachtgevers naar een andere organisatie te leiden.
  • wij zien erop toe dat alle betrokken partijen ervan overtuigd zijn dat de juiste keuze is gemaakt. Hiervoor hebben wij een evaluatiegesprek na één en na zes maanden
  • wij werken volgens de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP).