Scholt Energy en WorkingED – (Inter)national Recruitment vieren hun vijfjarige samenwerking!

In de afgelopen 15 jaar heeft Scholt Energy veel mijlpalen bereikt. Bij de oprichting lag de focus op het leveren van elektriciteit bij koel- & vrieshuizen in Nederland. Al snel werd de focus verbreed naar het leveren van elektriciteit en gas bij alle grootzakelijke bedrijven in Nederland, waardoor het marktaandeel snel vergroot werd.

In 2015 besloten ze ook de Duitse markt te betreden. Met de oprichting van Scholt Energy GmbH levert Scholt elektriciteit in Duitsland en werd een Duits team opgericht.

Via een aanbeveling uit hun netwerk kwamen zij in contact met WorkingED – (Inter)national Recruitment. Na een uitvoerig gesprek ging het team van WorkingED op zoek naar de eerste medewerkers in Duitsland. Met de kennis van WorkingED van de arbeidsmarkt en de Duitse taal kon er snel geschakeld worden.

Ook passend advies over de arbeidsvoorwaardelijke keuzes droegen bij aan een spoedige start.

Terugkijkend op die fase zegt Erik Dols: “Wij worden vaak benaderd door Nederlandse bedrijven die zich in Duitsland willen vestigen of actief willen worden. Vaak willen deze bedrijven simpelweg hun Nederlandse arbeidsvoorwaarden kopiëren naar Duitsland. Helaas werkt dit niet! De verschillen zijn te groot, reiskosten en/of bedrijfspensioenen zijn totaal anders geregeld, bruto salarissen zijn vaak hoger dan in Nederland etc. Hierover hebben wij ook met Scholt gesproken en hebben zij hebben deze adviezen ter harte genomen”.

“Inmiddels is het team van Scholt in Duitsland 35 medewerkers groot en heeft WorkingED hierin een belangrijke rol gespeeld. Voor het komende jaar is de doelstelling dit aantal te gaan verdubbelen. Hier hebben zij de expertise en daadkracht van WorkingED hard nodig. De arbeidsmarkt in Duitsland is nog altijd lastig, voor wat betreft het vinden van goede commerciële mensen.”

Erik Dols: “Wij zijn trots een bijdrage te leveren aan de internationale groei van Scholt in Duitsland en Oostenrijk.” Hij ziet in Scholt een innovatief bedrijf met veel jonge mensen die de ruimte krijgen zich te ontwikkelen.